https://www.youtube.com/watch?v=gfX93p7_jFg

Đối với những người hay vọc Android , sử dụng lệnh ADB FASTBOOT để tương tác giữa thiết bị Android với máy tính là điều rất quan trọng và thường xuyên sử dụng . Nếu chưa biết sử dụng lệnh Adb và lệnh fastboot thì việc làm chủ thiết bị Android còn một khoảng cách rất lớn . Trong hầu hết các Tools ( Công cụ ) tác động vào thiết bị Android , ví dụ là công cụ Root - Recovery .v.v.v. hầu hết đều xây dựng trên nền tảng của 2 lệnh này . Bởi thế, nếu bạn muốn vọc máy Android một cách Pro hơn , hãy đọc bài viết này.


    1.  Giới thiệu về lệnh ADB , FASTBOOT

    - ADB ( Anrdroid Debug Brige ) : Là một công cụ để điều khiển các thiết bị Android thông qua các dòng lệnh. Công cụ ADB là một lệnh nhưng có rất nhiều Options ( Lựa chọn , biến số ) thông qua nó sẽ tác động vào thiết bị Android đã kết nối với máy tính ở chế độ USB Debugging. Tác động như thế nào trong phần 2 chúng ta sẽ nói tới.

    - FASTBOOT : Cũng là một công cụ dòng lệnh , có hiệu lực khi thiết bị Android ở màn hình Bootloader được kết nối với máy tính. Lệnh fastboot cũng là tập hợp rất nhiều options, sử dụng trong từng trường hợp cụ thể theo từng nhiệm vụ . Không phải tất cả các Options fastboot đều có hiệu lực , bởi vì nó phụ thuộc vào thiết kế Bootloader của thiết bị ,nếu Bootloader nạp sẵn options nào thì options đó sẽ có hiệu lực.


h2. Lệnh Fastboot trong môi trường windows

     Nói về lịch sử hoặc quá trình phát triển của câu Lệnh ADB , FASTBOOT hơi dài dòng, vì vậy tôi dành cho các bạn yêu thích tìm hiểu gõ vài từ khóa lên Google để đọc thêm , 2 lệnh này rất phổ biến và có rất nhiều bài viết về nó.


 

     2. Cài đặt và sử dụng

 

     Cài đặt :

     Có nhiều cách để cài đặt , sử dụng adb fastboot , tôi xin hướng dẫn các bạn một cách dễ nhất là sử dụng ADB installer - một công cụ cài đặt ADB FASTBOOT cho windows nhanh chóng thuận tiện 


 


h3. ADB Installer - công cụ cài đặt ADB FASTBOOT cho windows

    Tải công cụ ADB Installer tải về được file adb-setup-1.3.exe , tiến hành chạy để cài đặt , trong quá trình cài đặt cứ bấm Y ( Yes) để chương trình cài đặt các dữ liệu cần thiết. Sau khi cài đặt xong , dòng lệnh ADB Fastboot đã sẵn sàng để sử dụng .
Mở CMD lên - gõ lệnh adb rồi Enter , nếu xuất hiện màn hình như ở h1 trong bài viết này thì có nghĩa là lệnh adb đã được cài vào máy tính.

    Sử dụng :
    Cách sử dụng 2 lệnh này vừa dễ lại vừa khó , dễ đối với những nhu cầu cơ bản , còn để làm chuyên sâu thì khó . Mà thực tế là chỉ cần biết một số lệnh cơ bản thì có thể ứng dụng rộng rãi trong quá trình vọc máy rồi.
     Để sử dụng lệnh ADB , trên thiết bị Android chúng ta truy cập và tích vào Setting/Devlopper Options/USB Debugging . Chờ cho máy tính cài đủ Driver , mở CMD lên và gõ adb devices , nếu hiện ra kết quả một dãy số tên thiết bị thì ok , có thể sử dụng lệnh . Xem hình dưới

 


    Để xài lệnh Fastboot thì tiến hành đưa thiết bị Android về màn hình Bootloader , cắm vào máy tính cho máy tính cài đủ driver - mở CMD lên và gõ fastboot devices , nếu kết quả trả về là dãy số List of devices attact xxxxxdevice​ thì ok , có thể bắt đầu khám phá

    3. Một số lệnh ADB , Fastboot cơ bản
    Lệnh ADB :
+ adb devices: Câu lệnh này giúp bạn kiểm tra xem máy Android nào đang được kết nối với máy tính mình. Nếu máy đã kết nối sẽ hiện ra SN của máy đó.
+ adb reboot (bootloader | recovery):
adb reboot: Khởi động lại máy
adb reboot bootloader: Khởi động máy về chế độ bootloader
adb reboot recovery: Khởi động máy về chế độ recovery
+ adb install [-l] [-r] [-s] <đường dẫn file .apk>: Cài đặt một file .apk trên PC vào máy Android
('-l' nghĩa là cài lại ứng dụng)
('-r' nghĩa là cài lại ứng dụng, giữ nguyên data)
('-s' nghĩa là cài ứng dụng vào thẻ nhớ SD)

+ adb uninstall [-k] : Xóa một ứng dụng khỏi thiết bị
('-k' nghĩa là giữ nguyên data và cache ứng dụng)
+ adb bugreport: Cho ra thông tin của thiết bị, và tất cả các lỗi.
+ adb remount: Trong Android phone có phân mục system lưu những dữ liệu hệ thống máy. Theo đó để an toàn người ta khóa thư mục này lại để mình không sơ ý làm hư máy được. Nhưng đôi khi mình cần phải thay đổi cái gì đó trong phân mục này thì mình cần câu lệnh trên.
+ adb push xxx yyy: Copy file xxx từ máy tính vào một chỗ nào đó trên thiết bị với tên yyy (cần quyền root)
+ adb pull yyy xxx: copy file yyy từ máy Android vào lại máy tính.(cần quyền root)
+ adb shell rm - rm: viết tắt của remove là xóa. Câu lệnh này giúp xóa một file nào đó trên thiết bị.
+ adb help: Hiện khung giúp đỡ.
+ adb version: Hiện số hiệu phiên bản adb
    Lệnh FASTBOOT
    Các câu lệnh fastboot có tác dụng flash trực tiếp vào bộ nhớ của máy các file: recovery.img, boot.img, system.img, vì thế đây là lệnh rất nhạy cảm, các bạn chú ý chọn đúng file recovery,hay system. Sau khi unlock bootloader máy sẽ mất quyền bảo hành!

+ fastboot devices: Cho biết SN của thiết bị đang kết nối với PC ở chế độ fastboot.
ví dụ:
List of devices attact XXXXXXXXXXdevice​
+ fastboot reboot: Khởi động lại thiết bị.
+ Flash file Recovery.img:
"fastboot flash recovery <đường dẫn tới recovery.img>
fastboot reboot"
+ Flash file boot.img
Hãy chắc chắn bạn đã tạo một bản sao lưu file "boot.img" ra thẻ nhớ!
"fastboot flash boot <đường dẫn tới boot.img>
fastboot reboot"
+ Xóa toàn bộ data,cache - đưa máy về khi xuất xưởng:
"fastboot -w"
+ Unlock bootloader:
"fastboot oem unlock"
Trên đây là cách cài đặt và sử dụng lệnh adb fastboot cơ bản hay sử dụng . Các bạn chuyên sâu có thể tìm hiểu rõ hơn bằng cách tìm kiếm trên google , chúc các bạn vui vẻ với khám phá mới